actie kerkbalans actie kerkbalansMomenteel houden we de Actie Kerkbalans: Uw financiële bijdrage is onmisbaar om ons werk in de wijk gestalte te kunnen blijven geven. Doet u (weer) mee?

Ook voor wie niet actief bij de kerk betrokken is, kan de kerk van waarde zijn. Denk aan onze projecten van kerk en buurt, zoals het ontbijtproject en de inloop. Of de kringloopwinkel voor mensen met een smalle beurs en het eettafelproject Filah.
Denk aan onze activiteiten voor kerk en gezin, zoals palmpaasstokken maken, het kinderkerstcafé en de kerstmusical voor en door kinderen. En niet te vergeten de gespreksavonden voor ouders over vragen die hun kinderen stellen.
Denk aan ons aanbod op het terrein van kerk en kunst, zoals kunstvespers en cantatediensten. Of de bijbeltafel in het buurthuis.
En niet te vergeten onze bloeiende jongerencommunity Taizé in Amsterdam waarin jongeren van verschillende achtergrond een thuis vinden.

Wij zijn er voor rustzoekers en zinzoekers, bij de geboorte van een kind, het sluiten van een huwelijk en het sterven van een dierbare. Bij onze pastores kunt u terecht voor een gesprek in vertrouwen over de dingen die u bezig houden. Ook zijn wij actief op sociaal vlak: het bestrijden van eenzaamheid en armoede, het ondersteunen van groepen in nood en aandacht voor daklozen en asielzoekers. Zo helpen wij de buurt leefbaar te houden.

Doe daarom mee met de Actie Kerkbalans! Wie als lid van de kerk staat ingeschreven ontving een brief met een bijdrageformulier. Overweeg eens of u ruimte heeft om uw bijdrage te verhogen.

Nieuwe kerkleden vragen zich nog wel eens af, hoeveel ze zullen geven aan de Actie Kerkbalans. Het richtbedrag is 3% van het netto gezinsinkomen. Een hogere bijdrage is uiteraard zeer welkom, maar ook kleine bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee. De bijdrage aan Actie Kerkbalans is aftrekbaar voor de belasting. Doe daarom mee met Actie Kerkbalans!

Hebt u de brief van Actie Kerkbalans niet ontvangen? Ook dan kunt u ons steunen met een (regelmatige) bijdrage. Klik hier om dat meteen online te regelen en vul dan in het vak 'opmerkingen' in dat uw bijdrage bestemd is voor de Nassaukerk.
terug