Ons kerkgebouw Ons kerkgebouw
De Nassaukerk is gebouwd in de jaren 1925 en 1926 naar een ontwerp van architect Krijgsman. Toen in het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw behoefte ontstond aan een eigen kerkgebouw in de Staatsliedenbuurt voor de Gereformeerden, was de buurt al nagenoeg vol gebouwd. Met moeite werd een stuk bouwgrond gevonden op een nog landelijk terrein met enkele scheepswerven langs de Kostverlorenvaart. Doordat de overheid de eis stelde dat het kerkgebouw harmonieus moest aansluiten op een bestaand woningblok, ligt de kerk enigszins verscholen achter de huizen. De belofte tot aanleg van de Korte Nassaustraat, tussen de De Wittenkade en de De Wittenstraat, langs de kerk, is nooit ten uitvoer gebracht.

Het ontwerp van architect Krijgsman kwam bij een besloten prijsvraag als beste naar voren. De architectuur doet denken aan de kerkontwerpen van de meer bekende architect Boeijenga. Door toepassing van een staalconstructie die door houten betimmeringen geheel aan het oog onttrokken wordt, is het interieur lichtvoetig en heeft het een sterke ruimtewerking. Opmerkelijk voor de tijd van de bouw is de centrale bouwvorm. Men was afgestapt van de langgerekte bouwvorm (de beroemde preekschuur) en overgegaan naar een min of meer vierkante kerkruimte waarin de kerkgangers als het ware rondom het Woord (de bijbel) geschaard zitten. Zoals in de meeste gereformeerde kerken was iedere vierkante centimeter voor zitbanken benut. Het doopvont en de lessenaar voor de voorlezer stonden op een zeer smal podium. De kerk kon zo plaats bieden aan 900 mensen. Het kerkgebouw was voorzien van een electrische voet- en straalverwarming.
 
Symboliek Symboliek

In het interieur valt een aantal voor een gereformeerde kerk opmerkelijke details op die de katholieke achtergrond van de bouwmeester verraden.
De kapstanden worden op de vier hoeken ondersteund door zandstenen ornamenten waarop twee pelikanen en twee arenden zijn afgebeeld. In de christelijke symboliek staat de pelikaan voor de zich opofferende Christus, die zijn bloed gaf voor de mensen. Van de pelikaan is bekend dat deze bij voedselgebrek zijn borst openmaakt en de jongen met zijn eigen bloed voedt. De arend is het symbool van het koningschap.
Het orgelfront voor in de kerk is in een kruisvorm uitgevoerd. De kruisvorm werd bereikt door aan weerszijden van de echte orgelpijpen vakken met imitatiepijpen te plaatsen. De kansel is harmonieus in de voet van het kruis opgenomen.
Een derde symbolisch element is de grote lichtkroon die de doornenkroon van Christus uitbeeldt. De kroon bestaat uit twee houten ringen waaruit de lampjes als stekels naar buiten steken.
Het pleit voor de architect dat hij erin geslaagd is deze drie symbolische elementen zo organisch in het interieur op te nemen, dat de wars van symboliek zijnde gereformeerden van de twintiger jaren er niet te veel aanstoot aan genomen hebben.
De tafels die tegenwoordig langs de beide zijkanten van de kerkzaal staan zijn de avondmaalstafels uit de voormalige Prinsessekerk.

 

 
Orgel Orgel

Het orgel in de kerk is in 1931 gebouwd door de orgelmakers Valckx en Van Kouteren. Het telt 21 registers, verdeeld over hoofdwerk, zwelwerk en pedaal, en is uitgerust met diverse speelhulpen. Het is een uniek instrument van Nederlandse makelij uit de laatromantische periode. Bij de restaurarie in 2016 is het pneumatische systeem vervangen door een electronich systeem en zijn alle balgen opnieuw van leer voorzien. Na een aantal jaren onbespeelbaar te zijn geweest, klinkt het orgel sinds begin 2017 als herboren.
Beneden in de kerk staat ook een vleugel. Beide instrumenten worden in de vieringen gebruikt.

 
Gedachtenisplek Gedachtenisplek

Eind 2007 werd een gedachtenisplek in gebruik genomen rond het venster bij de hoofdingang. Op twee platen van gekleurd plexiglas zijn de namen aangebracht van wie nog niet zo lang geleden door de dood ons ontvallen zijn, zowel gemeenteleden en vaste kerkgangers als buurtgenoten en bezoekers van de projecten van Kerk en Buurt. De boogvorm van de beide platen is afgeleid van de boogvormen in de architectuur van de kerk en de kleur van het plexiglas afgestemd op de kleuren van het schilderwerk in de kerk. Onder het venster ligt op een lessenaar (eveneens van gekleurd plexiglas) een gedachtenisboek met verhalen en foto’s om de herinnering aan de gestorvenen levend te houden. Ook is er de mogelijkheid een kaarsje te branden.
Aan de buitenkant van het kerkgebouw hangt bij de hoofdingang nog een plaat van plexiglas die naar de gedachtenisplek binnen verwijst. Op deze glasplaat staat een fragment uit een liedtekst van Sytze de Vries:

Die ons gedenkt
en van geen mensenkind
de naam vergeet:
hecht dan uw hart
aan wie wij U hier noemen.
Erbarm U, Heer!

De glasplaat met deze liedtekst maakt tevens deel uit van de Gedichtenroute Westerpark.

 












 
Stilteruimte Stilteruimte

In 2015 is met een zeer diverse groep vrijwilligers uit kerk en buurt een binnenruimte in de kerk ingericht als stilteruimte. Het licht in deze ruimte valt binnen door een lichtkoepel in het plafond. Van repen vilt is een kleurrijk wandtapijt gemaakt om de aandacht te richten en van stadshout zijn gebedskrukjes getimmerd.

 
De Schakel De Schakel

Een gedeelte van het kerkgebouw aan de De Wittenkade is verbouwd om dienst te kunnen doen voor activiteiten van Kerk en Buurt. Het ontbijt en de inloop vinden er nu plaats. Deze ruimte kreeg een toepasselijke naam: 'De Schakel', vanwege de verbindende functie tussen kerk en buurt.

De gehele oppervlakte van het kerkgebouw is onderkelderd door een betonnen kelder die via drie traphellingen goed bereikbaar is. In de kelders zijn de kringloopwinkel, een ruimte voor muziekprojecten en een tienerruimte ingericht.