Nassaukerk en corona Nassaukerk en corona
Het coronavirus legt het leven stil. Het werpt ons op onszelf terug en roept allerlei vragen en zorgen wakker. Tegelijk maken de beperkingen overal vindingrijkheid en creativiteit los. Het virus is besmettelijk. Maar geloof, hoop en liefde laten zich nog veel krachtiger overdragen.

Klokken van hoop
Elke woensdagavond luiden we vanaf 19.00 uur de klok als teken van hoop en troost. Op allerlei plaatsen in het land luiden op dat tijdstip klokken.

Open kerk
De kerk is elke woensdag van 18.30 tot 20.00 uur en elke zondag van 11.30 tot 13.00 uur open om een kaarsje te branden, de stilte te zoeken of iets in het gebedenboek te schrijven.

Hulp
Ben je kwetsbaar, ziek of al wat ouder en heb je ergens hulp bij nodig? Heb je tijd om wat voor een ander te doen? Stuur een bericht naar burenhulp (Jette Uittenhout 06 8325 4089), diaconie (Marjo Wartena (06 1611 2382), of voor pastorale vragen Margot Rijnierse (06 5756 6190).

Vieringen
Onze vieringen zijn momenteel alleen mee te maken op internet. Klik hier voor meer informatie.

Lees meer in onze coronabrieven van 17 maart19 maart en 28 maart.
 
Huis voor de ziel Huis voor de ziel
In onze snelle maatschappij vinden we vaak geen tijd of rust voor geluk, verdriet, lijden, liefde, troost, inspiratie en dood.
De Nassaukerk biedt hiervoor ruimte - ongeacht wie je bent - en put daarbij uit een rijke traditie aan teksten, symbolen en rituelen.
 
Snel naar: Snel naar:
 
Help ons: Help ons:
  • als vrijwilliger
  • met een periodieke of eenmalige bijdrage op rekening NL59 INGB 0005 0061 95 - PGA Nassaukerk
mailadres: info@nassaukerk.nl
 
Kinderen Kinderen
 
Cantate Cantate
 
Een goed gesprek Een goed gesprek
Wil je iemand in vertrouwen spreken? Geen behoefte aan een psycholoog of behandelplan? Wel aan een luisterend oor? Dan kun je bij onze pastores terecht! Ook bij doop, trouwen en rouwen.
 
Kerk en kunst Kerk en kunst
Kunstvesper: voor de afgelopen kunstverspers, zie daarvoor de archiefpagina.
Wanneer ze na de corona-tijd weer georganiseerd worden is nog niet bekend.
Beeldende kunst, muziek, poezie en bijbel in dialoog; thema voor de volgende volgt nog.

Cantatedienst: voor de afgelopen cantatediensten, zie de archiefpagina.
 
Buurtcantate Buurtcantate
 
Op Facebook: Op Facebook:
 
Taizé in Amsterdam Taizé in Amsterdam
 
In de stad In de stad