Taken Taken

De Nassaukerk maakt werk van:

  • zingeving: betekenisvolle rituelen, meditatie, gesprek over de wereld waarin wij leven, ons eigen levensverhaal en het licht dat verhalen uit de bijbel daarop werpen
  • leefbaarheid van de buurten: projecten waarin we samen de handen uit de mouwen steken en mensen van verschillende komaf zich met elkaar verbinden
  • ontmoeting waarin mensen onderling vreugde en verdriet van het leven delen
 
Wie zijn wij? Wie zijn wij?
De Nassaukerk is meer een beweging dan een instituut. Een open, levendige, hartelijke en buurtgerichte geloofsgemeenschap. Een plek van ontmoeting voor mensen ongeacht hun opleiding, leeftijd, huidskleur, sexuele voorkeur, vitaliteit of de plek waar hun wieg stond. Een groep mensen met de overtuiging dat bijbelverhalen ons verder leren kijken dan de waan van de dag, die vanzelfsprekendheden ter discussie stelt en het aandurft zich te laten ontregelen door lastige vragen. Sleutelbegrippen voor ons zijn: onderlinge verbondenheid, aandacht voor het kwetsbare in mensen, ontplooiing van ieders talenten en gevoel voor kunst en verbeelding.


 
Aandachtsgebieden Aandachtsgebieden

De Nassaukerk heeft verschillende aandachtsgebieden:

  • kerk en buurt: het inrichten van plekken waar iedereen welkom is, ook wie in de maatschappij al zo vaak buiten de boot valt
  • kerk en gezin: activiteiten voor kinderen en ondersteuning van ouders bij vragen van opvoeding en geloofsopvoeding
  • kerk en kunst: kunst en geloof delen het vermogen tot verbeelding dat genezend, schurend en inspirerend kan zijn
  • Taizé in Amsterdam: de opbouw van een gemeenschap waarin met name jongeren zich thuis voelen en zich aan elkaar scherpen