Bijbeltafel Bijbeltafel
Waarom zijn er zeven dagen in de week? Wat deed Noach toch in de ark? Waarom worden Jezus en zijn volgelingen zo vaak aan tafel afgebeeld?

Heb jij niets met de christelijke traditie of er misschien zelfs wel iets tegen? Wil jij niet beleerd of bekeerd worden, maar ben je wel benieuwd naar die verhalen?

Volgens ons is de bijbel een boek over mensen als wij. We staan stil bij opvallende woorden, onderzoeken verschillende betekenislagen van een verhaal en vertellen elkaar wat de beeldtaal in ons oproept.

Bijbelkenner Klaas Holwerda zorgt voor deskundige begeleiding en geeft achtergrond-informatie bij details die vragen oproepen omdat ze bijvoorbeeld verwijzen naar een cultuur die voorbij is.

Klik hier voor actuele informatie.
 
Bijbel meemaken Bijbel meemaken
Een kring voor mensen van dertig en ouder. Deelnemers leggen elkaar beurtelings teksten of thema's uit de bijbel voor die hen bezig houden omdat ze ontroering, vragen of juist weerstand en tegenspraak oproepen. Dat levert steeds weer diepgaande gesprekken op. En nieuw licht op wat de bijbel ons wel en niet te melden heeft.

De avonden hebben een lage instap en een vaste formule: inloop (vanaf 19.45 uur), gesprek (20.00-21.30 uur) en voor wie wil nog een glas achteraf.

Ook onregelmatige of eenmalige deelnemers zijn van harte welkom. De bijeenkomst is in de regel bij een van de deelnemers aan huis.

Klik hier voor actuele informatie.
lees meer »
 
Bijbelgroep Bijbelgroep
Eenmaal per maand is er een bijbelgroep in het stiltatecentrum van Reade aan de Overtoom. Tijdelijke bewoners van het revalidatiecentrum en mobiele buurtgenoten ontmoeten elkaar daar. Meer en minder valide mensen raken met elkaar in gesprek over een tekst uit de bijbel: hoe verstaan ze die, ieder in relatie tot de eigen levenssituatie en ervaringen?

Klik hier voor actuele informatie.
 
Meditatie Meditatie
In meditatie staat de innerlijke weg centraal die elk van ons gaat in het leven van alledag, met zijn vreugde en verdriet, verwondering en ontreddering, vinden en verliezen, weten en twijfelen, slagen en falen, eenzaamheid en verbondenheid.

In korte reeksen wekelijkse bijeenkomsten oefenen we het zoeken van stilte en rust temidden van alle beslommeringen en drukte die ons zo vaak overspoelen. We gebruiken daarbij elementen uit mindfulness. Zo oefenen we onze ontvankelijkheid voor wat we in de stilte gewaar worden.

Aansluitend op de meditatie-oefening geven we aandacht aan wat de stilte in ons liet opkomen. Er is ook een cd met begeleide meditaties beschikbaar om thuis verder te oefenen.

Klik hier voor actuele informatie.
 
Kerk en kroeg Kerk en kroeg

Een gesprekskring rond spirituele en maatschappelijke thema’s met deelnemers van alle leeftijden. Een goed gesprek wordt steeds beklonken met een goed glas wijn.

Info: Frans Zoer (020 682 9260 of frans.zoer@planet.nl)