Vieringen Vieringen
Elke zondagmorgen om 10.30 uur bent u in de Nassaukerk welkom voor een uitnodigende en verzorgde viering met een lage drempel en aparte aandacht voor de kinderen. Ook mensen met een katholieke achtergrond of zonder kerkelijk verleden blijken zich in onze vieringen prima thuis te voelen. Voor de kinderen is er een kindernevendienst en voor de allerjongsten een crèche (niet tijdens de zomervakanties). Na de viering is er altijd koffie en thee.


 
 
Variatie Variatie
Door het jaar heen is er veel variatie in vorm en accent met bijvoorbeeld doopvieringen, vieringen voor kinderen of tieners, brunchvieringen (interactief), cantatediensten (met veel muziek) en vieringen voor kerk en buurt (met bijdragen van mensen op de rand van de samenleving).

Op andere tijdstippen zijn er meditatieve vieringen in de stijl van Taizé (donderdagavond) en kunstvespers met beeldende kunst, muziek en poëzie in een sfeer van verstilling (zondagmiddag).


 
Cantorij Cantorij
De Nassaukerk heeft een cantorij die onder leiding van onze cantor Josefine Straesser met enige regelmaat aan een viering meewerkt. Er is een vaste kern van zangers en daarnaast een groep zangers die meer incidenteel een project meezingt. Ieder die graag zingt is van harte welkom om vast of zo nu en dan mee te zingen in de cantorij.

Info: Josefine Straesser (06 2247 4267 of cantor@nassaukerk.nl)

 
Feesten Feesten
We vieren de feesten van Kerst, Pasen en Pinksteren. De kerstnachtviering is buurtgericht. De zondagen voor Kerst werken de kinderen aan een kerstspel dat ze op kerstmorgen uitvoeren. Op Palmpasen trekken ze in een optocht met zelfgemaakte palmpaasstokken door de kerk. Pasen vieren we gedurende drie dagen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paasnacht en Paasmorgen.

 
Bijzondere dagen Bijzondere dagen
Andere zondagen met een eigen kleur zijn de startzondag (september) waarmee we het begin van een nieuw werkseizoen markeren en de gedachtenisviering (november) waarin we de gestorvenen uit onze brede gemeenschap van kerk en buurt gedenken door het noemen van hun namen en het aansteken van kaarsen.

 
Koffie na Koffie na
Het koffiedrinken na de viering vormt een belangrijk moment van ontmoeting. Ook bezoekers van de inloop op doordeweekse dagen vinden op zondagmorgen hun weg naar deze koffie-inloop. Kerkgangers en buurtgenoten ontmoeten er elkaar.