Waar vindt u ons? Waar vindt u ons?

De mensen die zich op enige wijze bij de Nassaukerk betrokken weten, zijn op allerlei plekken in de buurten aanwezig. Het kerkgebouw waaraan de gemeenschap haar naam ontleent, de Nassaukerk, staat in de Staatsliedenbuurt en is een monument. Hier vinden gemeentebrede activiteiten plaats: de wekelijkse viering op zondagmorgen en evenementen als de nieuwjaarsmaaltijd, het midwinterbuurtfeest en de startzondag na de zomer. De kerkzaal en de nevenruimten bieden ook onderdak aan allerlei doordeweekse activiteiten van de kerk. Daarnaast worden de ruimten actief verhuurd en heeft het kerkgebouw in nog veel bredere zin een functie voor de buurt.

Activiteiten van de Nassaukerk vinden eveneens plaats op diverse andere locaties in het gebied, zoals De Hallen, De Klinker, Reade, De Poort en De Bogt. Ook de projecten van Kerk en Buurt zijn op meerdere locatiies gehuisvest: De Schakel, Filah en de kringloopwinkel in de kelder van de Nassaukerk.

terug